Nieuwe kinderen en hun ouders/verzorgers

Nieuwe kinderen en hun ouders/verzorgers zien we graag komen. Klik op de knoppen links van deze pagina voor nadere informatie.

De ’Gids Basisonderwijs 2013-2014’ van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is voor ouders, verzorgers en leerlingen en informeert u over de gang van zaken op de basisschool. U kunt de gids gebruiken wanneer u een school voor uw kind gaat kiezen.