Verschillende raden:

Op onze school zijn verschillende raden actief. We hebben een ouderraad, medezeggenschapsraad en een identiteitscommissie. In de linkerkolom staat er per raad aangegeven waar ze zich mee bezig houden en bent u in de gelegenheid om de notulen van deze raden door te nemen.